محصولات تزریق پلاستیک
ISO 9001:2008 certificate
RoHs report
SGS certificate
FDA certificate
خدمات ما
ما همچنین رابطه خوب و راه را به شما مردم در حال کار با این پروژه ها بحث شده است. آن را در زمان، ارتباط خوب است.
آقای Schleipen
آقای Schleipen
این طراحی به نظر می رسد خوب است. آن را به خوبی فکر شده و طول می کشد عملکرد بخش را در نظر.
آقای هارتمن
آقای هارتمن
درخواست نقل قول

سوالی هست: *